اتاق ها - لابی - از مجهز ترین خانه سالمندان تهران بازگشت
لابی خانه سالمندان ایران مهر دارای محیطی شیک و آرام، جهت استراحت و مطالعه سالندان عزیز می باشد

اتاق ها - لابی خانه سالمندان ایران مهر

لابی خانه سالمندان ایران مهر دارای محیطی شیک و آرام

جهت استراحت و مطالعه سالندان عزیز می باشد

*****